Bestuur

Het bestuur van de KEBH bestaat uit:

Onderdelen van de KEBH

 • ALV, de Algemene Ledenvergadering. Het hoogste orgaan in de vereniging waaraan het bestuur jaarlijks verslag aan doet in de Algemene Ledenvergadering. De ALV kan de beslissingen en plannen van het bestuur goedkeuren of afkeuren. Tevens dient de ALV de (her) benoeming van een bestuurslid goed te keuren.
 • Bestuur, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur binnen de vereniging.
 • Diverse projecgroepen. Deze worden desgewenst gevormd wanneer een project moet worden geleid., bijvoorbeeld het jaarboek.
 • Dirigenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de professionele leiding van de verschillende orkesten.
 • Kascommissie. Zij controleert jaarlijks de kas t.b.v. verslaglegging aan de ALV.
 • De sponsorcommissie zorgt voor de contacten met de verschillende sponsoren van de KEBH.
 • De belangrijkste taak van het jeugdbestuur is het organiseren van het Winterkamp en de verschillende concerten voor de jeugd.
 • De communicatiecommissie verzorgt de interne en externe communicatie. Hierbij kun je denken aan nieuwsbrieven, persberichten, drukken van posters voor een concert.
 • In de Burgerbar van de KEBH kun je elke donderdag genieten van een glaasje fris, een pilsje en een kop koffie of thee.
 • De artistieke commissie zorgt voor een goede en verantwoorde invulling van de verschillende concerten.
 • De concertcommissie staat voor een goed aangeklede zaal voor een concert.
 • Wanneer de leden van de artstieke commissie de muziekkeuzes hebben gemaakt zorgen de leden van de bibliotheek ervoor dat iedereen zijn of haar partijen krijgt.
 • In het stadsarchief van de gemeente Enschede ligt de hele geschiedenis van de KEBH vanaf 1862 ter inzage.